1. Sutarties objektas

1.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjui mokymus Pagal kliento pasirinktą programą, kuri pateikiama svetainėje www.vb-nailacademy.lt (toliau – „Mokymai“), o Mokinys įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui už Mokymus.

1.2. Mokymų vykdymo forma – pamokos grupėje, individualūs mokymai arba Online grupine forma.

1.3. Mokymų tikslas –  Mokymų metu pagerinti Pirkėjo-Mokinio įgūdžius, atnaujinant bei įtvirtinti Pirkėjo-mokinio jau turimas žinias ir/arba padėti Pirkėjui-Mokiniui pasirengti būsimam darbui.

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

2.1.Pirkėjas privalo sumokėti už prekes/paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.2.Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Paslaugų teikėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

2.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

2.4. Pirkėjas yra informuotas, kad visa Mokymų medžiaga, įskaitant mokymus Online (Mokymų programa, bet kokia kita informacija, kuri Pirkėjui pateikiama Mokymų metu) yra autorinis kūrinys, saugomas LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, kurio autoriaus turtinės teisės išimtinai priklauso Paslaugų teikėjui. Pirkėjas įsipareigoja visą šiame Sutarties punkte nurodytą medžiagą ir/ar jos dalį naudoti išimtinai tik savo asmeniniams žinių, įgūdžių gerinimo, tobulinimo poreikiams ir nenaudoti savo vykdomojoje komercinėje ir/ar bet kokioje kitoje mokymų veikloje bei neperduoti jos tretiesiems asmenims. Mokymų metu, įskaitant ir ONLINE mokymus, draudžiama filmuoti bei fotografuoti ar kitais būdais fiksuoti vaizdą ar garsą. Dalinantis socialiniuose tinkluose nuotraukomis iš mokymų galima, tik kad  jose nebūtų atvaizduota skaidrių vaizdinė ir garsinė informacija. Pažeidus šioje Sutarties nuostatoje nurodytą įsipareigojimą, Pirkėjas  įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui baudą, lygią 1 000 EUR (vienam tūkstančiui eurų) bei atlyginti bet kokius kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kurių nepadengia bauda bei atsakomybė numatyta LR Baudžiamajame ir Administracinių nusižengimų kodekse.

3. Paslaugų teikėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Teikti Mokymo paslaugas kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, Mokymų metu konsultuoti Pirkėją bei teikti visapusę pagalbą, susijusią su Mokymais

3.2.Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

3.4. Paslaugų teikėjas esant būtinybei turi teisę keisti mokymų laiką (nesusirinkus pilnai grupei) apie tai iš anksto prieš 2 (dvi) kalendorines dienas informavęs apie tai Pirkėją elektroniniu paštu arba telefonu žinute. Seminaro atveju mokymai gali būti vykdomi kitoje vietoje dėl mokinių skaičiaus, apie tai informavus Pirkėją prieš 2 (dvi)  kalendorines dienas iki Mokymų pradžios.

3.5. Už mokymus pervestas avansas laikomas pagrįstais minimaliais bei neįrodinėtinais Paslaugų teikėjo patirtais nuostoliais bei yra negrąžinamas. Pirkėjo sumokėtas Avansas yra panaudojamas Mokymo programos parengimo išlaidoms padengti, Mokinio rinkinio (nagų priemonių, mokymų medžiagos parengimui, kitoms mokymų reikmėms) įsigijimui ir kitoms Paslaugų teikėjo patiriamoms išlaidoms Mokymų organizavimui padengti.

3.6.  Pirkėjui neinformavus, jog nedalyvaus pirmoje pamokoje bei į ją neatvykus, Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį / sustabdyti prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šiuo atveju Mokinio sumokėtas Avansas, yra negrąžinamas Mokiniui bei laikomas pagrįstais minimaliais bei neįrodinėtinais Paslaugų teikėjo patirtais nuostoliais.

3.7. Už mokymus pervedus pilną kainą ar pasirašius mokymų sutartį su grafiku, pirkėjas turi teisę atsisakyti dalyvauti mokymuose ir nutraukti šią sutartį ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki mokymų pradžios, o vėlesnės registracijos atveju, ne vėliau kaip likus 14 kalendorinių dienų iki mokymų pradžios – mokėjimas grąžinamas atskaičius avansą (per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo el.paštu info@vb-nailacademy.lt ). Pranešus apie sutarties nutraukimą likus mažiau negu 14 kalendorinių dienų iki mokymų pradžios, Paslaugų teikėjas savo tiesioginių ir netiesioginių nuostolių padengimui turi teisę gauti bei pasilikti sau 50 proc. visos mokymų kainos žalos atlyginimui bei nuostoliams.

3.8. Esant Nenugalimai jėgai ar atsiradus aplinkybėms nepriklausiančioms nuo Šalių valios ir dėl kurių Paslaugų teikėjas negali įvykdyti Paslaugos, Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugą kitu, pasibaigus aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi mokymai.

3.9. Paslaugų teikėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.13. Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjo užsakytas paslaugas, Paslaugų teikėjo nurodytoje vietoje. Kadangi parduodami mokymai, nėra fizinės prekės, pristatymas nevykdomas.

Shopping cart

0

Brak produktów w koszyku.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania.